Produkty Polastosil® i Gumosil®


Produkty Polastosil® i Gumosil®
są płynnymi silikonowymi elastomerami, które utwardzają się w
temperaturze pokojowej pod wpływem ciekłego katalizatora. Wykonane z
tych kauczuków formy mogą być używane do odlewania różnych elementów.

Zalety silikonowych kauczuków dwuskładnikowych

Produkty typu Plastosil® i Gumosil® posiadają szereg ważnych zalet:

 • Łatwe przetwarzanie z wykorzystaniem względnie niedrogiego sprzętu
 • Łatwe
  wyjmowanie odlewów ze względu na antyadhezyjność,
  giętkość i elastyczność kauczuków silikonowych
 • Znakomita i wierna odtwarzalność szczegółów
 • Niski koszt w porównaniu z metalowymi formami maszynowymi lub
  matrycami wytłaczającymi
 • Przy formowaniu
  części z pionowymi ściankami, można zastosować
  technikę „nanoszenia pędzlem”, dzięki
  możliwości zastosowania kombinacji wyrobów Gumosil® W, Gumosil® K z dodatkami tiksotropującymi np. Gumosilu® PC 12 lub Gumosilu AD-1 skł. A plus B z dodatkiem Gumosilu AD-1 skł. C.

Obszary zastosowania

Główne zastosowania produktów typu POLASTOSIL® i GUMOSIL® to:

 • Dekoracja: odlewy, rozetki sufitowe, statuetki, świece ozdobne, figurki.
 • Technika: prototypy i elementy do sprawdzania wycieku i korozyjności
 • Obuwnictwo: np. produkcja sztucznej skóry
 • Odlewnictwo metali: biżuteria jubilerska, artykuły dekoracyjne.
 • Elementy
  artystyczne: rzeźby, maski, specjalne elementy
  ozdobne, statuetki, płaskorzeźby.

Materiały do reprodukcji

Wiele
syntetycznych i naturalnych materiałów może być
odlewanych w formach z kauczuków:

 • naturalny lub syntetyczny wosk
 • żywice: wypełnione poliestrowe, sztywne lub półsztywne poliuretanowe, epoksydowe
 • elastomery: kauczuki, poliuretany

 • spoiwa hydrauliczne: beton z wypełniaczami, zdobnicze roboty tynkarskie

 • metale o niskiej temperaturze topnienia.

Opakowania

Kauczuki:
50 kg, 15 kg, 1 kg
Katalizatory:
5 kg, 1 kg, 0.1 kg

Informacja dla użytkowników:
Zawarte
w niniejszej broszurze informacje podane są w
dobrej wierze i bazują na naszej aktualnej wiedzy.
Podane informacje powinny być sprawdzone w
badaniach przed zastosowaniem produktów aby
upewnić się, czy produkty są właściwe dla danego
zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do
technicznej modyfikacji wyrobów.
Użytkownicy
są odpowiedzialni za stosowanie się do lokalnych
przepisów prawnych i za uzyskanie odpowiednich
zaświadczeń (certyfikatów). Użytkownicy są
odpowiedzialni za sprawdzenie, czy są w posiadaniu
ostatniej wersji tego dokumentu – natomiast
Zakład Chemiczny „SILIKONY POLSKIE” Sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji na ten temat.